Konference

Danmark er blevet et ”mødeland”, og der afholdes hver dag møder og konferencer af kortere eller længere varighed. Uanset der er tale om en konference af én dags varighed eller hen over flere dage, er det meget vigtigt, at give mødedeltagerne en souvenir (en ”mødeforstærker”) med.
 
Vi påvirkes hver dag af så mange indtryk – og det bliver mere og mere pga. chat, twitter, sms osv. – at vi kun vanskeligt kan fastholde det, som er vigtigt, og den fordybelse, som en konference og opfølgningen kræver.
 
Et arrangement over 3 dage koster måske 10.000 kr. – en skrivemappe, en paraply og en sportsjakke, som måske kun koster 3-4-5% af den samlede arrangementspris, som kan genkalde og fastholde indtrykkene fra mødet i konkurrence med de tusindvis af andre påvirkninger, vi får hver dag, er en nyttig og kosteffektiv genvej til at konferencen og konklusionerne kan holdes i frisk erindring og får en fremtrædende plads hos den enkelte i konkurrencen om opmærksomhed.
 
Hos CulturePlus har vi mange års erfaring i at vælge, designe og dekorere produkter, som forlænger, og med mellemrum forstærker indtryk og tilegnet viden, fra konferencer, seminarer og anden mødevirksomhed.