Museum

Mange besøgende ønsker at tage lidt af museet med hjem. Det er jo ikke altid muligt, men hvis man har en butik med et bredt udvalg af souvenirs, miniaturer og replicas, vil mange gæster få følelsen af at ”få lidt af museet med hjem”. Besøgsoplevelsen forlænges og forstærkes, selv ved køb af postkort til 10 kr. eller en magnet til 30 kr.

Vi producerer replicas og souvenirs i små og store oplag. Designprodukter kan med fordel reproduceres på mange af vore produkter og bliver derigennem et opnåeligt købsobjekt, som fx en reproduktion af en Picasso på en magnet. Museumskopier af malerier, skulpturer, oldtidsfund m.v. er alt sammen muligt at reproducere i smukke farver og autentiske texturer.

Vi synes, at det er vigtigt, at en reproduktion er mere end en kopi, og vi kobler gerne formidling med ind i produktet. Vi hjælper gerne med til at udforme formidlingsinformationerne enten i form af fx hangtags, på poser eller som små bøger.

 

Formidling

Souvenirs skal ikke kun være en vare, som er købt i en lækker museumsbutik. Den kan (og skal?) også være en del af formidlingsopgaven, og det er derfor vigtigt, at produktet er mere end blot en kopi. Vi hjælper gerne med til at udforme og skrive informationerne fx som hangtags, på poser, som foldere eller som små bøger.

 

Branding

Også for museer bliver det mere og mere nødvendigt at positionere sig i den stadig større konkurrence om publikums tid. Samtidig stiger kravet til egenindtjening.

Kombineret med en mere åben museumsverden, som kan tiltrække andre målgrupper end traditionelle gæster, kan en unik branding gøre forskellen. Et godt logo, et en gennemarbejdet grafik og velvalgte farver kan afgøre, om familien tager til stranden eller over på dit museum.

Vi vil gerne indarbejde din branding i dine produkter, så du får et godt og sikkert sortiment med en harmonisk branding. Det er helt afgørende i vores arbejde og en af grundstenene i vores forretningsgrundlag.

 

Indtjening

Det er vigtigt at tjene penge. Det er meget vigtigere end vi normalt tænker over, men: sandheden er jo, at ingen sætter skibe i søen for at de skal synke, og ingen vil etablere et museum for at det skal lukke igen. Det er derfor vigtigt, at museet tjener penge på museumsbutikken, og det er vores absolutte overbevisning, at CulturePlus skal tjene den målsætning. Vi skal naturligvis også tjene penge, men hvis ikke vore kunder har en solid indtjening på vore varer, og vores vejledning, har vi fejlet. Vi skal vokse, sammen. Og det kan vi gøre ved at hjælpe hinanden til fælles optimering omkring sortiment, lagerværdi, omsætningshastighed m.v.

 

Økonomi og systematik

Hvis du vil have hjælp til at etablere nemme forretningsgange og overskuelige styringsværktøjer, har vi erfaring i at udvikle præcist de værktøjer, som kan lette din hverdag på dit museum. Vi kan fx lave de regneark, som gør disponering af indkøb og lagerværdier til en leg. Vi kan hjælpe med til at indrette din kalender, så du tydeligt kan styre din hverdag uden at blive væltet af små sedler. Vi kan hjælpe med til at organisere din ”kommercielle hverdag”, selvom din baggrund er en helt anden – vi synes, at det er sjovt og det kan spare dig for rigtig mange ærgrelser og penge.'

 

Indretning af butik

Vore kompetencer strækker sig ud over varesalg: vi kan også hjælpe med til at indrette butikken. Vores indretningsarkitekt har mange butikker på samvittigheden, og kan både yde assistance for det lille budget og den store bevilling.

 

Drift

Det er ikke altid optimalt selv at drive butikken. Det kan også være, at det netop passer ind i organisationen. Nogle institutioner ønsker klart at holde den samlede indtjening i eget regi, mens andre ser en fordel i at lægge ansvaret (men hermed også en del af indtjeningen), over til en ekstern operatør. Mange spørgsmål og svar om ressourceplanlægning afgør, hvad man vælger. Vi kan levere direkte til institutionen, til en ekstern operatør, eller muligvis overtage den daglige drift – det afhænger i høj grad af en analyse af netop din butiks profil. Kontakt os for en nærmere drøftelse af muligheder og potentiale.

 

Museum Services

CulturePlus beskæftiger sig også med andet end merchandise, fx repræsenterer vi:
 
*Track & Slide ophængnings- og transportsystemer
 
og vi påtager os opgaver omkring:
 
* Indretnings-, og arkitektrådgivning
* Rådgivning omkring rationel administration vedr. den kommercielle del af museumsaktiviteterne
 
Track & Slide Fine Art Hanging Systems og Track & Wire tilpasses nøjagtigt til den enkelte opgave og systemerne anvendes bl.a. i German Historical Museum (Berlin), Musée Rodin (Paris), van Gogh Museum (Amsterdam) og Pablo Picasso Museum (Münster).